O nama

FarStar OGiS medical d.o.o. SRBAC je firma nastala vlastitim razvojem i razvojem međusobnih odnosa sa strateškim poslovnim partnerom njemačkom firmom FarStar medical GmbH HAMBURG, iz firme OGiS d.o.o. SRBAC.

Firma OGiS d.o.o. SRBAC je osnovana 2000. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Srpcu.

U martu 2007. godine firma, razvojem poslovne saradnje i ulaskom u porodicu firmi iz poslovnog sistema FarStar medical GmbH HAMBURG, mjenja naziv u FarStar OGiS medical d.o.o. SRBAC a tada uvodi i standarde kvaliteta ISO 9001 i ISO 13485.

U 2009. godini, daljim razvojem firme i međusobnih odnosa sa strateškim poslovnim partnerom prelazi se na poslovanje po principu vlastitog proizvoda, pri čemu strateški partner i dalje ima obavezu da obezbjedi tržište za plasman proizvoda, nabavku osnovnog materijala netkanog tekstila (viselina), te obuku kadrova FarStar OGiS medical d.o.o. SRBAC za samostalnu nabavku potrebnih repro materijala.

FarStar OGiS medical d.o.o. SRBAC raspolaže sa proizvodnim kapacitetima za poizvodnju:
Hirurških kapa u količini od 12.000.000 komada godišnje,
Hiurških maski u količini od 11.000.000 komada godišnje.

FarStar OGiS medical d.o.o. SRBAC je, prije svega njemačkom tržištu ali i tržištu drugih evropskih zemalja plasirala proizvode veoma visokog kvaliteta izrade, što potvrđuje i činjenica da u pet godina intenzivne proizvodnje nije bilo ozbiljnije reklamacije na kvalitet proizvoda. Pri tome, značajno je istaći, ostvarivan je značajan kontinuirani rast proizvodnje uz stalna ulaganja u savremene mašine i uređaje, poboljšanje uslova rada i kvalitet rada i proizvoda.

Značajni rezultati u petogodišnjem poslovanju proizvodnje hirurških kapa postignuti su zahvaljujući činjenicom da sve ukupne aktivnosti FarStar OGiS medical d.o.o. SRBAC apsolutno podređuje kupcima i krajnim korisnicima (pacijentima) proizvoda ove firme.