Standardi

Firma FarStar OGiS medical d.o.o. posluje u skladu sa standardima za higijenu i način proizvodnje: ISO 9001 i EN 13485.

Zajedno sa strateškim partnerom posjedujemo sertifikate: