Politika okoliša


"FarStar OGiS medical" d.o.o. Srbac svoje poslovanje, između ostalog, zasniva na ideji dobrog susjeda i Društva koje se odgovorno odnosi prema zaštiti okoliša i nastoji svoje radne aktivnosti provoditi uz najmanje moguće nepovoljne uticaje na okoliš.

U skladu sa tim, "FarStar OGiS medical" d.o.o. Srbac se obavezuje da:

- Primjenjuje i neprekidno poboljšava sistem upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015

- Usklađuje svoje poslovanje sa zahtjevima primjenjivih zakona, propisa i obaveza

- Savremenom tehničkom opremljenošću našeg objekta brinuti se o zaštiti svih elemenata okoliša (zrak, tlo, voda, ozon, otpad, štednja vode i energije) s ciljem zadovoljavanja kvalitete koji doprinosi kvalitetu življenja, uz progresivno smanjenje pritiska na okoliš i resurse kako u neposrednom, tako i u širem i globalnom okruženju

- Brine o sigurnosti i zdravlju zaposlenih

- Razvija kod zaposlenih i drugih zainteresovanih strana svijest o važnosti zaštite okoliša i njihovoj ulozi u tome

- Educira naše partnere o važnosti uticaja na okoliš